Nuuseum se doel is om 'n diverse Afrikaanse kultuurerfenis te bewaar en dit vir almal toeganklik te maak op ons digitale argiefplatform. Deur te fokus op die digitalisasie van kosbare materiaal, die insamel van bestaande digitale materiaal, en die dokumentering van voorheen afgeskeepte en ongedokumenteerde geskiedenis, sal Nuuseum vir die eerste keer 'n unieke versameling op een plek saamtrek en beskikbaar maak. 

 

Ons missie is om 'n diverse Afrikaanse kultuurerfenis in verskillende media te dokumenteer, beskerm en beskikbaar te stel aan die wêreld. Voorheen afgeskeepte en ongedokumenteerde geskiedenis sal ook ingesamel en bewaar word. Ons visie is om die totale Afrikaanse erfenis te laat lewe en groei op een innoverende, dinamiese platform, oop en toeganklik vir almal. 

 

Nuuseum is in 2017 gestig deur Karen Meiring, Herman Binge, Albert Geldenhuys en Christoff Pauw om 'n aktiewe verskil te maak aan erfenisbewaring in Suid-Afrika. Nuuseum is 'n maatskappy sonder winsoogmerk en kwytgesteld van belasting. Ons bestuur en direksie bring ervare argiefkundiges, sakekenners, akademici, joernaliste, kopieregspesialiste, kultuurverteenwoordigers en mediakenners saam om die dokumentasie, bewaring en bestuur van argiefmateriaal te ondersteun. In 2022 word Nuuseum se eerste uitvoerende hoof aangestel. 

 

 

Dr. Lizabé Lambrechts

(Uitvoerende Bestuurder)

Ashrudeen Waggie

(Digitalisasie Konsultant)

Jacques Viviers

(Digitalisasie Konsultant)

 

 

Christoff Pauw

(Voorsitter en Dagbestuur)

       

Albert Geldenhuys

(Dagbestuur en Direksie)

 

Japie Gouws

(Dagbestuur en Direksie)

 

 

Karen Meiring

(Dagbestuur en Direksie)

 

Ilse Assmann

(Direksie)

 

Tim du Plessis

(Direksie)

 

 

Michael Jonas

(Direksie)

 

Leslie van Rooi

(Direksie)

 

Olga Wyngaard

(Direksie)